Решения ОГС за 2005 год

Решение № 05-02 от 18.11.2005

1212